01/08/2012

חשוף - אוסף ריכטר למכירה! שעות פתיחה חול ומועד פסח: ב,ג,ד 10:00 - 16:00, 18:00 - 22:00 - אירועי אש לילה, חמישי 10:00 - 13:00 החל מה-16.4.12 שעות פתיחה: חמישי - 14:00 - 19:00 ש

12/09/2012

גלעד שליט, ברוך שובך לקן - דרך צלחה

לא אור ולא לגמרי חושך - יצחקי גליק

 

 

 

לא אור ולא לגמרי חושך

יצחקי גליק

 

יצחקי גליק הוא תייר אינסופי, משוטט תמידי ומתבונן. הוא חוצה ארצות, יבשות, ותרבויות. הדימויים שלו נראים כמסע במרחב זמן פנימי, נעים בין מציאות לדמיון, בין פחד לתקווה, על קו התפר שבין היום והלילה.

בצילומי השחור לבן שלו העבר נושק להווה, וההווה אף הוא נחווה כזיכרון של רגע בן חלוף, שסכנה בצילו. תהליך ההזכרות מעלה למודעות תמונות ממאגר הדימויים המופנמים שלו. פעולת הזיכרון משולה אצלו לדפדוף באלבום תמונות. במבטו מזהה יצחקי בעולם; דימויים, רגעים, מצבים, ורגשות ומעניק להם קיום ונוכחות. תחושת הזיכרון בעבודותיו אינה נשארת רק בממד האינדיבידואלי, היא עוסקת גם בהיבטים של הזיכרון הקולקטיבי. צילומי פסלים הנושאים את מורשת התרבות והאמנות, נפגשים עם צילומים הנחווים כזיכרונות ילדות, חלומות וביעותים. האור מעניק לכל תחושה נטולת מקום וזמן קונקרטיים, שבה המציאות נראית כמבט אל הנפש פנימה. היופי עוטף את העבודות כצעיף שממסך את החוויה ומעניק לה ממד חדש.

יצחקי גליק לוקח את הצופה שלו למסע לא באור ולא לגמרי בחושך.

 

אוצרת: נורית ירדן

 

 

 

 

 

Neither Light nor Darkness

Isaaci Glick

Isaaci Glick is the perennial tourist, ever wandering, always observing. He traverses countries, continents and cultures. His images take on the appearance of a trek across the plains of material time, between real and imagined, fear and hope, straddling the razor line between day and night

Past meets present in his photographs, and even the present is experienced as a transient memory, danger lurking in its shadow. The process of recollection elicits snapshots from his accumulation of intensely personal images

In his pictures, Isaaci likens memory to flipping through an album. In his world, he sees images as moments, situations and emotions, and gives them existence and a presence. His works reflect memory not only in its individualistic dimension; they deal with the collective and shared aspects, as well. Photos of statuary, with their artistic and cultural heritage, meet with images of childhood, dreams and nightmares. The light instills a feeling of disassociation from real time and place, and reality looks deep into the soul. Beauty envelops the images in a veil of new dimension.

Isaaci Glick takes his viewers on a journey that is truly neither light nor darkness black

 

Curator: Nurit Yarden

 

 

 

 

 

מזל אריה 24, יפו העתיקה | טל': 6825842 - 03 | פקס: 5182150 - 03 | דוא"ל: richtergallery@bezeqint.net
24 Mazal Arie St. Old Jaffa | Telephone: 03 - 6825842 | Fax: 03 - 5182150 | E-mail: richtergallery@bezeqint.net