01/08/2012

חשוף - אוסף ריכטר למכירה! שעות פתיחה חול ומועד פסח: ב,ג,ד 10:00 - 16:00, 18:00 - 22:00 - אירועי אש לילה, חמישי 10:00 - 13:00 החל מה-16.4.12 שעות פתיחה: חמישי - 14:00 - 19:00 ש

12/09/2012

גלעד שליט, ברוך שובך לקן - דרך צלחה

בראש של ג'ון מלקוביץ

 

                             

 

                                               

 
"להיות ג'ון מלקוביץ"           .           אמן: סידור כהן
אוצרת .   כנרת אביבי בלוך
להיות X
להיות    Y
להיות  Z
רציתי להיות   ____
" אולי זה רעיון להפוך למישהו אחר למשך זמן מה, להיות בעורו של אחר, לחשוב באופן שונה, לנוע באופן שונה להרגיש באופן שונה?
להרגיש מה שהוא מרגיש, לחשוב מה שהוא חושב?
והאם אני הוא אני?  שער למוחו או נשמתו של מישהו."     מתוך הסרט להיות "ג'ון מלקוביץ", במאי: ספייק ג'ונז 1999.
התחפשות, משחקי חברה תיאטרון, יצירה לתחומיה, הם הזדמנויות פז לאמירה אישית, לפריצה וניתוץ סטיגמות, גילוי עצמי לא מפורש, בלתי מחייב, חושף וחיפוש אחר ישויות סמויות. ישות מופנמת, מבוישת, מוקצנת, מופרעת ובד בבד מאופקת, נוצרת סוד.
תהליך היצירה מושיט לאמן הזכוכית - סידור כהן את הדרור וחופש הביטוי לחשוף ברמיזה לא מפורשת פתוחה לאינטרפרטציות, ישויות, מאווים סמויים אישיים ויחד עם זאת פותח  דיון וחשיבה בסוגיה פילוסופית חברתית אנושית ומנסה לערער את הסצנה האמנותית העכשווית.
עד כמה אתה הוא אתה?
עד כמה אני הוא אני?
עד כמה יש לי/לך האומץ להיות אני?
סידור בטכניקות פיסולו המורכב חומרית וויזואלית, חוקר ותר אחר הכוחות במרוץ העכברים בסבך המשפחתי חברתי "להיות אני". לבטא את "אני" לחיות את "אני" לנסות לשרוד להיות "אני"? דרך "מישהו אחר".
היצירה בהיוולדה הנושאת הוויה משל עצמה ובעצם הצגתה מנותקת ממעורבות פעילה של יוצרה, מאפשרת דו שיח חדש עם המתבונן כמייצגת את "המישהו אחר".
פנים מתבוננות, כמהות, בוהות , שואלות מחפשות תשובה – אי שקט צבעוני הנע בין שקיפות לאטימות הזכוכית. סידור יוצר מסע תודעתי פילוסופי המאפשר לצופה לנחש, להזדהות, להיטמע או  להירתע מהתעמתות בסוגיות פנימיות מודחקות.
אני גם X
אני גם Y
אני גם Z
 “Being John Malkovich”
 
Sidor Cohen
 
Curator: Kinneret Avivi Bloch
 
Being X
 
Being Y
 
Being Z
 
I wanted to be ___________________________________________
 
“Perhaps it’s the idea of becoming someone else for a little while. Being inside another skin - thinking differently, moving differently, feeling differently.

To feel what someone else feels, to think what someone else thinks?
 
Am I me? A portal into someone else’s brain or soul.”
 
From the film “Being John Malkovich”.
Director Spike Jonze 1999.
 
Dressing up, social games, theater, diverse artistic creations, are a wonderful opportunity to make a personal statement, to break ground and shatter stigmas, to make an uninterpreted, non-binding, revealing discovery of one’s self and search for covert entities. A withdrawn entity, bashful, extrovert, wild and at the same time reserved, safeguarding a secret.
 
The creation process provides the artist, Sidor Cohen, the liberty and freedom of expression to reveal entities and personal hidden desires with implicit insinuation that are open to interpretation, while at the same time opening up a discussion and consideration of the human, social philosophical issue and making an attempt to undermine the contemporary artistic scene.
 
 
To what extent are you you?
To what extent am I me?
To what extent do I/you have the courage to be me?
 
Sidor, with his complex sculpting technique in terms of the visual and the materials he applies, explores and seeks the power “to be me” in the rat race within the social domestic thicket . To express the “me” to live the “me” to attempt to survive being “me”? through someone else.
 
The creation at birth carries within it an experience of its own and once it is presented, it detaches from the artist’s active involvement. It now enables a dialogue with the viewer as representing “the someone else”.
 
Observing, yearning, staring faces ask and seek an answer – a colorful restlessness that shifts between the transparency and obtuseness of the glass. Sidor creates a philosophical conscious journey that allows the viewer to guess, to identify, to be absorbed or to recoil from the confrontation with suppressed inner conflicts.
 
I  am   X
 
I  am   Y
 
I  am   Z
 
מזל אריה 24, יפו העתיקה | טל': 6825842 - 03 | פקס: 5182150 - 03 | דוא"ל: richtergallery@bezeqint.net
24 Mazal Arie St. Old Jaffa | Telephone: 03 - 6825842 | Fax: 03 - 5182150 | E-mail: richtergallery@bezeqint.net