01/08/2012

חשוף - אוסף ריכטר למכירה! שעות פתיחה חול ומועד פסח: ב,ג,ד 10:00 - 16:00, 18:00 - 22:00 - אירועי אש לילה, חמישי 10:00 - 13:00 החל מה-16.4.12 שעות פתיחה: חמישי - 14:00 - 19:00 ש

12/09/2012

גלעד שליט, ברוך שובך לקן - דרך צלחה

יצחק ירקוני ארץ מולדת ציורי נוף

יצחק ירקוני   ארץ מולדת

 

ציורי נוף         2011 - 2009 

 

אוצרת      כנרת אביבי בלוך

 

נעילה  7.1.12

 

 אגמון החולה

 

  אש בהר

 

  עשב יבש

 

  עצי זית

 

 

 

מזל אריה 24, יפו העתיקה | טל': 6825842 - 03 | פקס: 5182150 - 03 | דוא"ל: richtergallery@bezeqint.net
24 Mazal Arie St. Old Jaffa | Telephone: 03 - 6825842 | Fax: 03 - 5182150 | E-mail: richtergallery@bezeqint.net